Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 6:52 μμ
18:00 - 19:00 Ελένη Τσολάκη
Συνέντευξη
Νίκος Ζενέτος - Δήμαρχος Ιλίου  Αναπαραγωγή 
Νίκος Ζενέτος στον Σταύρο Γεωργακόπουλο Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :