Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 12:11 μμ
12:00 - 13:00 Λώρα Ιωάννου & Γιώργος Σμυρνής
Συνέντευξη
Νίκος Ανδρουλάκης - Ευρωβουλευτής με την Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη  Αναπαραγωγή 
Νίκος Ανδρουλάκης στον Χρύσανθο Κοσελόγλου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :