Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018 12:02 πμ
00:00 - 04:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
Νίκος Ανδρουλάκης - Ευρωβουλευτής με την Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη  Αναπαραγωγή 
Νίκος Ανδρουλάκης στον Χρύσανθο Κοσελόγλου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :