Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 12:09 μμ
12:00 - 13:00 Λώρα Ιωάννου & Γιώργος Σμυρνής
Συνέντευξη
Κωνσταντίνος Φίλης - Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων, ΙΔΙΣ  Αναπαραγωγή 
Κωνσταντίνος Φίλης στον Χρύσανθο Κοσελόγλου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :