Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 12:01 πμ
00:00 - 02:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
Γιάννης Ανδριτσόπουλος - Ανταποκριτής εφημερίδας Τα Νέα στο Λονδίνο  Αναπαραγωγή 
Γιάννης Ανδριτσόπουλος στην Ντίνα Μόσχου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :