Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 12:12 μμ
12:00 - 13:00 Λώρα Ιωάννου & Γιώργος Σμυρνής
Συνέντευξη
Γιάννης Ανδριτσόπουλος - Ανταποκριτής εφημερίδας Τα Νέα στο Λονδίνο  Αναπαραγωγή 
Γιάννης Ανδριτσόπουλος στην Ντίνα Μόσχου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :