Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018 12:02 πμ
00:00 - 02:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
Δημήτρης Ρόλλας - Πρόεδρος Κέντρου Υγείας Ίου  Αναπαραγωγή 
Δημήτρης Ρόλλας στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :