Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 3:36 μμ
14:30 - 16:00 Δημήτρης Παπανώτας & Ελένη Τσολάκη
Συνέντευξη
Ελένη Θανοπούλου - Καθηγήτρια Ναυτιλιακού Τμήματος  Αναπαραγωγή 
Ελένη Θανοπούλου στον Χάρη Ντιγριντάκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :