Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 8:01 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Σπύρος Λάμπρου
Συνέντευξη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  Αναπαραγωγή 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :