Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 3:33 μμ
15:00 - 16:00 Δημήτρης Παπανώτας
Συνέντευξη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  Αναπαραγωγή 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ στον Νίκο Μάνεση Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :