Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018 3:33 μμ
15:00 - 16:00 Δημήτρης Παπανώτας
Συνέντευξη
Γιάννης Σμυρλής - Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΔ  Αναπαραγωγή 
Γιάννης Σμυρλής στη Λώρα Ιωάννου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :