Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 7:58 πμ
06:00 - 08:00 Θανάσης Πάτρας & Νικόλας Καμακάρης
Συνέντευξη
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΔ  Αναπαραγωγή 
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ στους Δήμο Βερύκιο & Σπύρο Λάμπρου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :