Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 6:51 μμ
18:00 - 19:00 Ελένη Τσολάκη
Συνέντευξη
Γρηγόρης Σαραφιανός - Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών  Αναπαραγωγή 
Γρηγόρης Σαραφιανός στον Χάρη Ντιγριντάκη Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :