Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 3:27 μμ
14:30 - 16:00 Δημήτρης Παπανώτας & Ελένη Τσολάκη
Συνέντευξη
Νίκος Παπαγεωργίου - Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΠΑΜΕ  Αναπαραγωγή 
Νίκος Παπαγεωργίου στον Χρύσανθο Κοσελόγλου Για την αναπαραγωγή του ηχητικού πρέπει να επιτρέπεται η εκτέλεση του Adobe Flash Player.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε, να κατεβάσετε ή να κοινοποιήσετε το ηχητικό πατώντας στο εικονίδιο :