Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 6:41 μμ
18:00 - 19:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Κώστας Τσιάρας - Γραμματέας Κ.Ο ΝΔ  Αναπαραγωγή 
Κώστας Τσιάρας στον Χρύσανθο Κοσελόγλου