Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 11:53 πμ
11:00 - 13:00 Νίκος Μάνεσης
Συνέντευξη
Κώστας Τσιάρας - Γραμματέας Κ.Ο ΝΔ  Αναπαραγωγή 
Κώστας Τσιάρας στον Χρύσανθο Κοσελόγλου