Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 6:40 μμ
18:00 - 19:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Νικόλαος Παπαχρήστος - Πρόεδρος ΟΛΜΕ  Αναπαραγωγή 
Νικόλαος Παπαχρήστος στον Πέτρο Κουσουλό