Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 6:41 μμ
18:00 - 19:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Μιχάλης Γάκης - Αντιδήμαρχος Πυλάρου Κεφαλονιάς  Αναπαραγωγή 
Μιχάλης Γάκης στη Χριστίνα Ιορδανίδου και τον Τάκη Πουρναράκη