Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 6:25 πμ
06:00 - 07:00 Δελτίο Ειδήσεων
Συνέντευξη
Κώστας Μελίτος - Δήμαρχος Αμφίπολης  Αναπαραγωγή 
Κώστας Μελίτος στη Μαρία Νικόλτσιου