Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 6:25 πμ
06:00 - 07:00 Δελτίο Ειδήσεων
Συνέντευξη
Γιάννης Ευαγγέλου - Δήμαρχος Κέας  Αναπαραγωγή 
Γιάννης Ευαγγέλου στη Μαρία Νικόλτσιου