Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 10:52 μμ
22:00 - 00:00 Στέλιος Χατζημιχαήλ
Συνέντευξη
Γιάννης Ευαγγέλου - Δήμαρχος Κέας  Αναπαραγωγή 
Γιάννης Ευαγγέλου στη Μαρία Νικόλτσιου