Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 6:25 πμ
06:00 - 07:00 Δελτίο Ειδήσεων
Συνέντευξη
Γεώργιος Ρούσκας - Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου  Αναπαραγωγή 
Γεώργιος Ρούσκας στη Λώρα Ιωάννου