Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017 9:18 πμ
09:00 - 12:00 Νικόλας Καμακάρης
Συνέντευξη
Γεώργιος Ρούσκας - Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου  Αναπαραγωγή 
Γεώργιος Ρούσκας στη Λώρα Ιωάννου