Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 6:45 μμ
18:00 - 19:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Αλέξανδρος Μασαβέτας - Δημοσιογράφος  Αναπαραγωγή 
Αλέξανδρος Μασαβέτας στον Χρύσανθο Κοσελόγλου