Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 7:28 πμ
06:00 - 08:00 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
Αλέξανδρος Μασαβέτας - Δημοσιογράφος  Αναπαραγωγή 
Αλέξανδρος Μασαβέτας στον Χρύσανθο Κοσελόγλου