Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 6:46 μμ
18:00 - 19:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Βασίλης Νέδος -Δημοσιογράφος Καθημερινής  Αναπαραγωγή 
Βασίλης Νέδος στον Χρύσανθο Κοσελόγλου