Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 6:45 μμ
18:00 - 19:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Θεόδωρος Μαντάς -Συνήγορος Ηριάννας  Αναπαραγωγή 
Θεόδωρος Μαντάς στον Χρύσανθο Κοσελόγλου