Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 7:29 πμ
06:00 - 08:00 Παραγωγοί Alpha 989
Συνέντευξη
Θεόδωρος Μαντάς -Συνήγορος Ηριάννας  Αναπαραγωγή 
Θεόδωρος Μαντάς στον Χρύσανθο Κοσελόγλου