Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 11:49 πμ
11:00 - 13:00 Νίκος Μάνεσης
Συνέντευξη
Θεόδωρος Μαντάς -Συνήγορος Ηριάννας  Αναπαραγωγή 
Θεόδωρος Μαντάς στον Χρύσανθο Κοσελόγλου