Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017 11:47 πμ
11:00 - 13:00 Νίκος Μάνεσης
Συνέντευξη
Στυλιανή Πολιτάκη - Γενική Διεύθυνση Πελατών ΕΥΔΑΠ  Αναπαραγωγή 
Στυλιανή Πολιτάκη στον Πέτρο Κουσουλό