Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 6:46 μμ
18:00 - 19:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Στυλιανή Πολιτάκη - Γενική Διεύθυνση Πελατών ΕΥΔΑΠ  Αναπαραγωγή 
Στυλιανή Πολιτάκη στον Πέτρο Κουσουλό