Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 6:47 μμ
18:00 - 19:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Κώστας Δουζίνας - Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων  Αναπαραγωγή 
Κώστας Δουζίνας στη Γιάννα Παπαδάκου