Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 9:45 μμ
21:00 - 22:00 Σία Ανδρικάκη & Σπύρος Οικόπουλος
Συνέντευξη
Βαγγέλης Αποστόλου - Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αναπαραγωγή 
Βαγγέλης Αποστόλου στον Βαγγέλη Δουράκη & τον Χάρη Ντιγριντάκη