Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 6:47 μμ
18:00 - 19:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Βαγγέλης Αποστόλου - Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αναπαραγωγή 
Βαγγέλης Αποστόλου στον Βαγγέλη Δουράκη & τον Χάρη Ντιγριντάκη