Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 9:45 μμ
21:00 - 22:00 Σία Ανδρικάκη & Σπύρος Οικόπουλος
Συνέντευξη
Κυριάκος Βελόπουλος - Πρόεδρος του κόμματος «Ελληνική Λύση»  Αναπαραγωγή 
Κυριάκος Βελόπουλος στον Πέτρο Κουσουλό