Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 9:46 μμ
21:00 - 22:00 Σία Ανδρικάκη & Σπύρος Οικόπουλος
Συνέντευξη
Γιάννης Τσιρώνης - Αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Αναπαραγωγή 
Γιάννης Τσιρώνης στη Γιάννα Παπαδάκου