Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 9:46 μμ
21:00 - 22:00 Σία Ανδρικάκη & Σπύρος Οικόπουλος
Συνέντευξη
Παναγιώτης Λαφαζάνης, επικεφαλής Λαϊκής Ενότητας  Αναπαραγωγή 
Παναγιώτης Λαφαζάνης στις Λώρα Ιωάννου & Ευαγγελία Τσικρίκα