Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 9:47 μμ
21:00 - 22:00 Σία Ανδρικάκη & Σπύρος Οικόπουλος
Συνέντευξη
Ράνια Σβίγκου - Εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ  Αναπαραγωγή 
Ράνια Σβίγκου στις Λώρα Ιωάννου & Ευαγγελία Τσικρίκα