Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 6:46 μμ
18:00 - 19:00 Αντώνης Αντωνόπουλος
Συνέντευξη
Ράνια Σβίγκου - Εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ  Αναπαραγωγή 
Ράνια Σβίγκου στις Λώρα Ιωάννου & Ευαγγελία Τσικρίκα