Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 8:05 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Σπύρος Λάμπρου
Συνέντευξη
Γιώργος Αδαμίδης - Πρόεδρος ΓΕΝΟΠ  Αναπαραγωγή 
Γιώργος Αδαμίδης στον Σπύρο Χαριτάτο