Κυριακή, 30 Απριλίου 2017 10:15 πμ
09:00 - 11:00 Δημήτρης Αλφιέρης
Συνέντευξη
Γιώργος Αδαμίδης - Πρόεδρος ΓΕΝΟΠ  Αναπαραγωγή 
Γιώργος Αδαμίδης στον Σπύρο Χαριτάτο