Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017 9:16 πμ
09:00 - 12:00 Νικόλας Καμακάρης
Συνέντευξη
Γιώργος Αδαμίδης - Πρόεδρος ΓΕΝΟΠ  Αναπαραγωγή 
Γιώργος Αδαμίδης στον Σπύρο Χαριτάτο