Κυριακή, 30 Απριλίου 2017 10:15 πμ
09:00 - 11:00 Δημήτρης Αλφιέρης
Συνέντευξη
Κωστής Χατζηδάκης - Αντιπρόεδρος ΝΔ  Αναπαραγωγή 
Κωστής Χατζηδάκης στους Δήμο Βερύκιο & Σπύρο Λάμπρου