Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 8:04 πμ
08:00 - 10:00 Δήμος Βερύκιος & Σπύρος Λάμπρου
Συνέντευξη
Κωστής Χατζηδάκης - Αντιπρόεδρος ΝΔ  Αναπαραγωγή 
Κωστής Χατζηδάκης στους Δήμο Βερύκιο & Σπύρο Λάμπρου