Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017 9:15 πμ
09:00 - 12:00 Νικόλας Καμακάρης
Συνέντευξη
Κωστής Χατζηδάκης - Αντιπρόεδρος ΝΔ  Αναπαραγωγή 
Κωστής Χατζηδάκης στους Δήμο Βερύκιο & Σπύρο Λάμπρου