Κυριακή, 30 Απριλίου 2017 10:16 πμ
09:00 - 11:00 Δημήτρης Αλφιέρης
Συνέντευξη
Μιχάλης Κόλιας, δήμαρχος Λέρου  Αναπαραγωγή 
Μιχάλης Κόλιας στην Ειρήνη Εμινίδου και την Κοραλία Μπρανιώτη